Navet

 

 

Föreningen Kilsbergskangen är sedan november 2012 ägare av Lekhyttans gamla skola, numera Kilsbergskantens nav. ”Navet” fungerar som en trevlig samlingspunkt. Här ordnar vi temadagar, pubkvällar, utställningar m.m. Huset och tomten var i dåligt skick när vi tog över, så vi jobbar ideellt och kontinuerligt med varsam restaurering och renovering både invändigt och utvändigt (se bildkavalkad nedan). Alla som vill är välkomna att vara med att tillsammans bygga upp en samlingsplats i gemenskap. Vi upplever de här träffarna som oerhört gemensamhetsstärkande!

Historik

Skolan var i drift till 1955. Lärarbostaden revs 2007 då E18 skulle byggas om och trafikverket tog över fastigheten.
Då föreningen bildades i 2009 letade vi efter en potentiell föreningslokal och ögonen föll på skolan. Kommunen köpte fastigheten av Trafikverket och vi fick möjlighet att först hyra, sedan ta över, skolan. Denna var i behov av en hel del upprustning. Vi har arbetat ideellt i gemenskap och vi har fått gjort ganska mycket utan stora kostnader. Till några dyrare åtgärder har vi fått bidrag från olika håll, se nedan.
Förutom renoveringsarbetet har ett antal aktiviteter ägt rum: Loppis, konst- och fotoutställningar, fönsterrenoveringskurs, kreativ renovering av gamla kläder, föreningsmöten, pubkvällar, äppelmusteri, täljaftnar mm.

Navet har fått en omfattande upprustning, delvis med hjälp av ekonomiska bidrag.

 • Skorstenen har renoverats med ekonomiskt stöd från Lekebergs sparbank. En bergslagskamin har installerats i stora salen.
 • Vi har sökt och, av Stena renewable, beviljats medel för en luft-luftvärmeväxlare som är installerad och i bruk.
 • Vi har lokaliserat den gamla, djupborrade, brunnen och, till vår glädje, funnit att pumpen i den fortfarande fungerar. Vi har skyddat brunnen med cementringar och lock samt dragit vattenledning fram till det utomhuskök vi nu byggt (se nedan). Att få in vatten i Navet är ett för omfattande ingrepp så detta är en pragmatisk lösning på vattenproblemet.

Skapande mötesplats i Kilsbergskanten

Vi har fått LEADER-pengar för en fortsatt omfattande upprustning av Navet. Projektet har vi kallat ”Skapande mötesplats i Kilsbergskanten” och är nu avslutat.

 • Trappan in till Navet har byggts om och försetts med rullstolsramp.
 • På gården har vi byggt ett utekök med indraget varmt och kallt vatten samt elektricitet. En del målningsarbete kvarstår f.n.
 • Inne i Navet har vi tagit bort en innervägg i hallen och där byggt ett innekök. Vi har använt gamla inredningsdetaljer och byggt på dem med lösvirke.
 • I småskolan har vi likaså rivit en innervägg (till ett tidigare kök). De fula plattorna i taket har avlägsnat varvid vi fann vackra gamla plankor i taket. Tak och väggar har skrapats och målats. En whiteboard har monterats. Rummet kommer nu att fungera som ett arbets- och konferensrum.
 • En projektionsduk har anskaffats och kan monteras både i småskolan och i stora salen.
 • I stora salen har taket skrapats och målats.
 • I alla rum har ny belysning installerats med möjlighet till både god arbetsbelysning och mer ”mysbelysning”. Ett stort antal elurtag har tillkommit i samband med detta arbete.
 • Nya innerfönster och något ytterfönster har tillverkats och monterats där dylikt saknades.
 • En del målningsarbete har utförts på fönsterramar men här återstår en del att göra.
 • Småskolan och stora salen har försetts med gardiner.
 • Vi har sytt och stoppat med ull dynor till våra stolar.

Vid slutredovisningen av projektet har det uppstått delade meningar om hur projektledarnas nettolöner ska hanteras. Vår avsikt var att donera dessa pengar, drygt 60.000 kr, till föreningen. Jordbruksverket hävdar i sitt beslut att vår bokföring visar att pengarna istället har donerats till själva projektet som en extern intäkt. Om detta beslut kvarstår så innebär det, i praktiken, att pengarna konfiskeras. I beslutet från Jordbruksverket haltar argumentationen och där finns dessutom rena fel. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten. Vi vet inte när det kan komma ett beslut därifrån.

Nedan finns en bildkavalkad från arbetet med upprustningen av Navet. Det senaste överst

2023
Vi har sytt och stoppat dynor till stolarna i Navet
2023
Så här ser nu stora salen ut med ny belysning. Gardinerna är inte på plats än.
2023
Så här ser nu stora salen ut med ny belysning. Gardinerna är inte på plats än.
2023
Detalj från inneköket. Vi har använt gamla fönster till köksluckorna.
2023
Det nya inneköket
2023
Det nya inneköket
2023
Småskolan har gjorts om till arbets- och konferensrum. Notera whiteboard i fonden.
2023
Det nya uteköket. Som synes saknas en del målningsarbete. Köket har alternativ användning som cykelparkering under tak.
2023
Under januari.februari har vi fått tillverkade och monterade nya innerfönster och något ytterfönster där sådana saknades. Vi har också fått in elektricitet och belysning i småskolan. Återstår en del målningsarbete (fönster) samt gardiner. På bilden har vi årsmöte i småskolan.
Nästa steg i arbetet är att riva väggen mellan det nya inneköket (gamla hallen) och trappuppgången till vinden. Detta planeras till mars.
2022
I november-december byggde vi så det nya inneköket, se bilden till vänster. Återstår att sätta upp en hylla över bänken till höger samt målning. Det senare kräver dock högre temperatur. Med aktuella priser på elektricitet får vi skjuta på detta till vårkanten. Återstår gör även eldragning och belysning.
2022
Under vintern -22 drog Covid19 igång igen vilket lade hämmsko på innomhusaktiviteterna.
I maj lugnade det dock ned sig på pandemifronten varför vi röjde vi ut hallen inför bygget av innekök.
Under vår-sommar-höst skrapade och målade vi i småskolan, se bild. Nya innerfönster är beställda och ska monteras i januari 2023. Återstår eldragning och belysning
Under sommaren målade Levande färg taket i stora salen.
September-oktober 2021
Nu har vi fått på taket. 19 september ordnade vi ”Färsprakande höströj” med bl.a. äppelmustning vid köket. Under hösten grusade vi sedan marken under uteköket och framför huset.
Augusti 2021
Fortsatt arbete med panelen. Nästa gång blir det dags att lägga på tak.
Augusti 2021
Efter en lång Covidorsakad paus har vi nu åter börjat arbeta på uteköket. Panelen börjar komma på plats.
Våren 2020
Småskolan hade ett innetak med fula plattor. När vi rev ned dessa uppenbarade sig ett gammalt planktak i användbart skick. Här finns denna fina bård längs kanten. Vi tänkte försöka bevara den men den var i för dåligt skick. Efter samråd med Leader så avstod vi från ny takpanel och fick istället det gamla planktaket målat av proffs under hösten 2021.
Våren 2020
Och här en detaljbild av den gamla takmålningen.
December2019
Stena Renewable har byggt en vindkraftanläggning i södra Kilsbergen. Föreningen stred för att förhindra detta ingrepp i naturen men utan framgång. Som plåster på såren (?) skänker Stena årligen 10.000 kr/vindkraftverk till lokala föreningar. Eftersom det är 16 snurror blir det 160.000 kr. Vi sökte, och fick, medel för  en luft-luft-värmepump. 19/12 installerades den.
November2019
Ur denna röra i hallen ska det resa sig ett nytt kök som fågel Fenix ur askan..
November2019
Torsdagen 21/11 träffades vi några stycken och rev väggen mellan småskolan och det, i senare tid tillkomna, köket. Så här stort och ljust blev rummet då vi rivit ned väggen. All inredning på bilden ska bort nästa gång vi träffas.
November2019
Det gamla köket utrymmer vi således så att konferensrummet kan bli större.
November2019
Här huserade en gång småskolan. Vi planerar att riva väggen i bakgrunden och skapa ett fint konferensrum/bibliotek. Arbetsdag för rivandet är planerad till torsdag 21/11. Mer info kommer via e-post och Facebook. Innan dess ska Mullhyttans el dra om ledningar så att rivningsarbetet inte medför allt för mycket spänning.
Oktober2019
I oktober har Mullhyttans bygg färdigställt den nya trappan med rullstolsramp. Återstår målning samt att anpassa marken till trappan.
September 2019
Det dröjde med beslutet från Jorbruksverket om vår Leaderansökan. Först i september fick vi klart ljus. Vi startar nu med att byta ut den trasiga trappan (se bild) mot en ny med rullstolsramp. 16/9 träffade vi Arvid från Mullhyttans bygg som ska stå för bygget av rampen. När detta skrivs 28/9 har arbetet just påbörjats med rivning av den gamla trappan.
16/9 träffade vi också elektriker som ska börja förbereda de eldragningar som ska göras. Först handlar det om att dra fram el till den planerade platsen för värmeväxlaren. Vi är angeläna om att få denna på plats för att kunna hålla en rimlig arbetstemperatur i huset under den kommande vintern. En del elledningar måste också flyttas för att möjliggöra rivning av köksväggen.

 

Oktober 2018
Det är extremt stenigt i marken. Efter grävarbetet har vi nu ett betydande antal ganska runda stenar av varierande storlek liggande på marken. Vi planerar att använda dem på något sätt.
Oktober 2018
Så här prydligt såg det ut då grävaren arbetat färdigt. Nu återstår att fixa hydrofor m.m. för att få en fungerande vattentillgång. Efter att bilden togs har vi också gjort ett isolerat lock till brunnen.
Oktober 2018
Här är grävaren i full gång. I bakgrunden det påbörjade uteköket dit vattnet ska ledas. Vi har inget avlopp inne i Navet så vi kan inte dra in vatten inomhus (än?).
Oktober 2018
Vi införskaffade betongringar att ha runt brunnen. Nu var det dags att få dessa på plats samt gräva igen diket med vattenledning och elkabel. Mikael Franzén var på plats med traktorgrävaren.
Oktober 2018
Det visade sig att pumpen nere i brunnen fungerade när vi gjorde en provisorisk elanslutning. Under sommaren förlängde vi vattenledningen fram till vårt påbörjade utekök samt drog en permanent elkabel. På bilden ser man det uppgrävda diket med elkabel.
Oktober 2018
Vi har vetat att det funnits en djupborrad brunn på tomten för att ge lärarbostaden vatten. Vi har dock inte vetat var brunnen fanns. Försommaren 2018 grävde vi oss ned där huset stått och hittade vattenledningen som vi följde ett 30-tal meter tills vi hittade brunnen.
Oktober 2018
Vi har således påbörjat ett arbete med att bygga ett utekök. Detta bl.a. p.g.a att vi inte har vatten/avlopp inne i Navet. På bilden ser man det halvfärdiga köket. Sannolikt får vi vänta till våren 2019 med att färdigställa det.
Oktober 2018
Här ser man det påbörjade uteköket ur en annan vinkel samt selfie (det senare är ju högsta mode f.n.).
Våren 2018
När vi tog över Lekhyttans gamla skola var skorstenen otät och eldning därför ej tillåten. Dessutom hade vi inget att elda i. Med ekonomiskt stöd från Lekebergs sparbank har vi nu fått skorstenen reparerad och en gammal bergslagskamnin installerad. Sotaren som kontrollerade skorstenen var tveksam till om den skulle ge tillräckligt drag men det visar sig att det fungerar perfekt. Nu kan vi ganska snabbt värma upp stora salen utan att säkringarna ryker. Veden som vi fick av de fällda träden (se nedan) kommer att komma till god användning.
Sensommar/höst 2016
Några askar längs vägen har dött och hotar att falla på förbipasserande. Med viss möda fälls de och kapas upp för framtida bruk.
Oktober 2016. Lite senare på hösten samlas vi för att ta hand om virket. En del kapas och klyvs till ved.
Oktober 2016. Vi får ihop en riktigt ordentlig vedhög.
Oktober 2016. De längre, rakare och grövre stockarna kommer Roger från Kinkhyttan med sin mobila såg och gör om till plankor. Vi kan göra bänkar, skärbrädor m.m. av detta fina virke.
Sommar 2016
Vi har hittat ett par gamla grindstolpar i sten som vi säljer.
Äntligen vår 2016
April 2016. Ett glatt gäng ställer upp för att röja i trädgården.
April 2016. Vad göra med fruktträden, de behöver beskäras men hur komma åt?
April 2016. Man får ta till Tarzantekniken.
April 2016. Röjandet resulterar i stora mängder ris som eldas upp.
April 2016. Elden kan användas till mer än en sak.
April 2016. En välförtjänt matrast efter röjandet.
Dags för fasaden
Juni 2015. Det fattades ett stuprör på sydvästra knuten så där hade regnvatten runnit på fasaden och puts m.m. hade frostsprängts. Nu har vi börjat att återställa hörnet.
Putsarbetet kommer att ske i omgångar. När hörnet är klart så ska vi ta itu med resten av södra fasaden.
Man behöver en paus då och då.
Taket i stora salen
Mars 2010. Så här började det.
Taket i stora salen var sänkt och svajigt. Hur skall vi göra? Kan man fästa upp det på ett bättre sätt? Vi hittade ingen bra lösning och tog bort det.
Oj då!
Hål i taket

🙁 🙁
Som tur var, gammal skada.
Yttertaket är tät.

Det finns råd för allt!
Vi jobbar på!
Och nu målar vi taket!
Ett av årets projekt.
Fönsterrenovering
Fönstren var i urdåligt skick!
Särskilt de som vänder mot söder och väster.
Men gamla fönster är av gott virke och kan med ”lite” omsorg bli som nya!
Närbild av ovanstående fönster.
Ser ganska hopplöst ut eller hur?
Vi passar på att göra en fönsterrenoveringskurs.
Tack Fredrik, Karskoga Glashantverk
Vi lär oss att skrapa, tvätta, anpassa glas, kitta och måla.
Kolla på koncentrationen!!
Visst blev det fint!
Nå ja!
Putsarbete återstår.
Vi saknar inte uppgifter.
Livet lär aldrig bli innhållslöst!
Ingångspartiet
Trappan är renoverad
Två små rum
I husets östra del finns två små rum. Perfekt mötesplats för mindre grupper.
Så småningom kommer vi kanske ha kök här!
Vi har skrapat
och skrapat
och studerat historiens olika färgval
Till sist kunde vi måla!

Yes!

Riktigt fint blev det!
Bild från Framtidsveckan 2011:
Kreativ renovering av gamla kläder, klädbytardag och äppelmusteri.
Trädgården
Trädgården var helt igenväxt.
Arbetet är påbörjat.
Mycket återstår!
Men det är alltid plats för fika!

 

Finansiering

Upprustningen av Navet finansieras med Leadermedel samt bidrag från Lekebergs sparbank och Stena Renewable.

Hitta hit

Du kan ta dig till Kilsbergskanten med t.ex. tåg, buss, bil, häst, kanot eller cykel.

Buss: Till Lekhyttan. Se Länstrafikens hemsida för turer.Ta eventuellt cykeln med på bussen (om länstrafiken så tillåter)!

Tåg: Åk tåg till Örebro resecentrum varifrån anslutande bussar går.

Karta, se Google Maps Om du inte använder denna länk; gå in på Google Maps och skriv Kilsbergskanten i sökrutan.