Syfte & vision

Detta vill vi göra

Vi vill utveckla bygden vi bor och verkar i för att stärka sammanhållningen och få fler att upptäcka vår närmiljö.

Vi vill att våra företag ska bredda sin marknad genom samverkan samt stimulera till nya företag.

Vi vill slå vakt om ett varsamt och uthålligt nyttjande av Kilsbergskantens natur.

Arbetssätt

Vi har social, ekologisk och ekonomiskt hållbar inriktning.

Arbetet är i första hand ideellt.

Vi är öppna, engagerade och samverkande.

Styrelsens sammansättning är dynamisk

Vi är engagerade i stimulerande arbetsgrupper och aktiviteter

Vi har roligt, gör mycket och utvecklas som människor

Vår vision

I Kilsbergskanten är det fullt av aktiviteter och det sjuder av kreativ energi. Här vill man gärna vistas och bo.

Området erbjuder olika typer av natur- och kulturupplevelser och det finns ett gott utbud av mat och boende.

Navet är föreningens samlingspunkt. Här och på Kilsbergskantens många andra mötesplatser arrangerar vi ett brett utbud av sociala, kulturella och utbildande aktiviteter.

Småföretagarklimatet är kreativt, stödjande och stimulerande. Det är lätt att komma igång med egen verksamhet.

Hemsidan marknadsför Kilsbergskantens mångfald och det är lätt att hitta.

Verksamheten bygger på samvaro, småskalighet och ekologisk hållbarhet.

Det dynamiska samarbetet inkluderar kommunledning och andra föreningar och sträcker sig långt utanför våra gränser.
 

Syfte mål & vision

Föreningens syfte, verksamhetsmål och visioner! >>> Läs mer

Kilsbergskantens nav

Kilsbergskantens nav är en trevlig samlingspunkt för både medlemmar och besökare. Här ordnar vi temadagar, pubkvällar, utställningar m.m. >>> Läs mer

Bli medlem

Medlemskapet är öppet för enskilda personer i alla åldrar, föreningar och företag. Som medlem stöder du utvecklingen i bygden! >>> Läs mer

Verksamhetsområde

Föreningen är verksam i byar, skogs- och bergsbygd i södra Kilsbergen med angränsande områden, huvudsakligen i Lekebergs kommun.>>> Läs mer

Stadgar

Föreningens stadgar>>> Läs mer