Bli medlem

För vem

Medlemskapet är öppet för enskilda personer i alla åldrar, föreningar och företag. Som medlem stöder du utvecklingen i bygden!

Du har reducerat pris på de aktiviteter som föreningen erbjuder. Som medlem kan du också informera om träffar, evenemang m.m. via www.kilsbergskanten.se dit du också kan länka din egen hemsida om du har en.

Om vi har många medlemmar ger det föreningen Kilsbergskanten ”råg i ryggen” och medlemsavgifterna ger en god ekonomisk grund.

Kom ihåg att som medlem har du många möjligheter.

  • Du kan stödja föreningen genom ditt medlemskap.
  • Du kan delta i sociala aktiviteter och evenemang till medlemspris.
  • Du kan delta i att arrangera sociala aktiviteter eller vandringar tillsammans med andra medlemmar.
  • Du kan delta i att ta fram en bygdegård (Kilsbergskantens NAV, Lekhyttans gamla skola).
  • Du kan låna/hyra Kilsbergskantens Nav. Deltagare i Navets arbetsgrupp eller sponsor lånar gratis. Medlemmar betalar 150 :-/dag och icke-medlemmar betalar 300 :-/dag.
  • Du kan använda föreningens kommunikationskanaler (hemsida, google-kalender, e-postlista och Facebook) till att marknadsföra egna arrangemang. Då kan du få bred annonsering av t.ex. loppis, konsert, utställning, kurser, vandring m.m. Som styrelse kan vi inte leta upp alla aktiviteter som arrangeras av medlemmar men vi vill jättegärna dela det till medlemmar och intressenter – så hör av dig så lägger vi ut/skickar ut informationen!
  • Du har möjlighet att påverka din hembygd och dess utveckling genom föreningens representation och bevakning av Kilsbergskantens intressen i regionala och kommunala organ.

Välkommen som medlem!

Bli medlem

Medlemsavgiften är 150 kr per år för enskilda personer, 200 kr för familjer och 250 kr för föreningar och företag.

Medlemsavgiften sätts in på bg 418-0162 eller på Swish 1235604301. Ange vid inbetalning e-postadress samt namn på de personer, företag eller förening som medlemskapet innefattar. Kontakta oss gärna samtidigt via vår kontaktsida och meddela att du gått med i föreningen. Då upptäcker vi det snabbare och kan direkt ta med dig i vår sändlista för föreningsinformation.

All korrespondens med medlemmarna sker via e-post och via föreningens hemsida. Personer som saknar e-post får ”faddrar”, som har till uppgift att förse dem med information.

 

Syfte mål & vision

Föreningens syfte, verksamhetsmål och visioner! >>> Läs mer

Kilsbergskantens nav

Kilsbergskantens nav är en trevlig samlingspunkt för både medlemmar och besökare. Här ordnar vi temadagar, pubkvällar, utställningar m.m. >>> Läs mer

Bli medlem

Medlemskapet är öppet för enskilda personer i alla åldrar, föreningar och företag. Som medlem stöder du utvecklingen i bygden! >>> Läs mer

Verksamhetsområde

Föreningen är verksam i byar, skogs- och bergsbygd i södra Kilsbergen med angränsande områden, huvudsakligen i Lekebergs kommun.>>> Läs mer

Stadgar

Föreningens stadgar>>> Läs mer