Föreningen

Navet2Föreningen Kilsbergskanten bildades den 3:e maj 2009.
För närvarande (februari 2023) har vi c:a 60 medlemmar.
Vi vill bli fler! Välkommen!

Vi vill

  • Vi vill utveckla bygden vi bor och verkar i för att stärka sammanhållningen och få fler att upptäcka vår närmiljö.
  • Vi vill att våra företag ska bredda sin marknad genom samverkan samt stimulera till nya företag.
  • Vi vill slå vakt om ett varsamt och uthålligt nyttjande av Kilsbergskantens natur.

Styrelsen 2023

Ordförande
Per Arneborn, Norra Vissboda
tel: 070-339 29 76

Kassör
Per Arneborn, Norra Vissboda
tel: 070-339 29 76

Sekreterare
Frida Lenzer, Vekhyttan

Hemsida
Per Arneborn, Norra Vissboda
tel: 070-339 29 76
Övriga ledamöter
Milis Ivarsson, Vekhyttan
Astrid Malmgren-Larsson, Vekhyttan
Karin Eriksson, Karlskoga

Adress för papperspost till föreningen:

Föreningen Kilsbergskanten
Lekhyttan
719 93 Vintrosa

E-post

Organisationsnummer:

802446-6875

Fokusområden 2013-tillsvidare

Leva

Vi fokuserar på samvaro, samarbete, sociala aktiviteter, stimulerande upplevelser & varor och tjänster

Ansvarig: Styrelsen

Företagare

Nätverk, utbildning, nystart

Ansvarig: Milis Ivarsson, Vekhyttan

Navet

Renoveringsplan, arbetsgemenskap för hela familjen, konst & kultur

Ansvariga: Milis Ivarsson och Per Arneborn

Läs mera om Navet

Aktivitetskalender

Kalendern visar
-Föreningsaktiviteter
-Aktiviteter arrangerade av enskilda medlemmar, företag och föreningar.
-Föreningsmöten
-Styrelsemöten
-Möten vi som förening är inbjudna att delta i
Om du klickar på en aktivitet kan du se detaljerad beskrivning av aktiviteten.
Om du som medlem har ett arrangemang du vill marknadsföra, maila till Annegro57[a]gmail.com

 

Kilsbergskantens nav

Kilsbergskantens nav är en trevlig samlingspunkt för både medlemmar och besökare. Här ordnar vi temadagar, pubkvällar, utställningar m.m. >>> Läs mer

Bli medlem

Medlemskapet är öppet för enskilda personer i alla åldrar, föreningar och företag. Som medlem stöder du utvecklingen i bygden! >>> Läs mer

Medlemsföretag och -föreningar

Se vilka företag och föreningar som är medlemmar i Föreningen Kilsbergkanten.>>> Läs mer

Verksamhetsområde

Föreningen är verksam i byar, skogs- och bergsbygd i södra Kilsbergen med angränsande områden, huvudsakligen i Lekebergs kommun.>>> Läs mer

Syfte mål & vision

Föreningens syfte, verksamhetsmål och visioner! >>> Läs mer

Stadgar

Föreningens stadgar>>> Läs mer

Yttranden

Föreningens yttranden i olika frågor! >>> Läs mer