Yttranden

Naturturism

Rapport från Kilsbergskanten
Brev till kommunstyrelsen 2010-11

Vindkraft i Kilsbergen

Brev till Alliansen 111122
Yttrande tematiskt tillägg 120112
Yttrande hållbar besöksnäring 120131

Regionala översiktsplanen i Örebro (RÖP)

Remissversion RÖP
Föreningens svar

Slutgiltig RÖP ej klar än
 

Kilsbergskantens nav

Kilsbergskantens nav är en trevlig samlingspunkt för både medlemmar och besökare. Här ordnar vi temadagar, pubkvällar, utställningar m.m. >>> Läs mer

Bli medlem

Medlemskapet är öppet för enskilda personer i alla åldrar, föreningar och företag. Som medlem stöder du utvecklingen i bygden! >>> Läs mer

Medlemsföretag och -föreningar

Se vilka företag och föreningar som är medlemmar i Föreningen Kilsbergkanten.>>> Läs mer

Verksamhetsområde

Föreningen är verksam i byar, skogs- och bergsbygd i södra Kilsbergen med angränsande områden, huvudsakligen i Lekebergs kommun.>>> Läs mer

Syfte mål & vision

Föreningens syfte, verksamhetsmål och visioner! >>> Läs mer

Stadgar

Föreningens stadgar>>> Läs mer

Yttranden

Föreningens yttranden i olika frågor! >>> Läs mer