Vandra/cykla i Kilsbergen

Vandringar 2024
Även 2024 kommer det att ordnas ett antal vandringar i Kilsbergsnaturen.

  • Vi började årets vandringssäsong  lördag 13 april . Vi vandrade med utgångspunkt i Blackstahyttan (se karta ) och besökte bl.a. Vargkitteln med tillhörande naturreservat samt fornborgen på Skansberget.
  • Årets andra vandring genomfördes lördag 1 juni. Vi vandrade då i närheten av Garphyttan och besökte, bl.a. den omstridda skogen på Garphytte klint. Övriga sevärdheter som besöktes var grottan ”Guldhålet”, flera torplämningar, en hyttplats m.m. Vi startade kl 11.00 vid parkeringen till Restaurang Slottsbacken (se karta). Vandringen var c:a 7 km lång och gick på lättgångna men kuperade stigar.
  • Söndag 14 juli. Vandring i närheten av Garphyttans nationalpark. Med tanke på att det kan bli varmt så blir vandringen bara c:a 6 km lång. Ungefär halva vandringen kommer att gå på Bergslagsleden och på skogsväg. Den andra halvan går på en gammal stig som passerar flera lämningar från äldre tider (torpgrund, kojrester efter kolning m.m.). Stigen går på ett ställe över myr så vattentäta skodon är att rekommendera. I övrigt klädsel anpassad efter vädret. Medtag matsäck. Vi samlas kl 11.00 vid vändplatsen c:a 2 km NV om parkeringen till nationalparken (se karta).

Vandringar 2023

  • Årets första vandring genomfördes 23 april. Vi gick en runda i den planerade utvidgningen av naturreservatet Jönsaskogen strax norr om Lekhyttan. Vi följde först den nya dragningen av Bergslagsleden upp till sjön Lilla Tväggelåten. Därefter gick vi gamla stigar, nu för tiden sällan brukade, ner till Lunnasjön och Lekhyttan. På vägen passerade vi rester efter kojor och gamla odlingsmarker. Vandringen var c:a 8 km. Utgångspunkt var långtradarparkeringen vid restaurangen i Lekhyttan.
  • Söndag 28 maj. Vandring i Ugglehöjdens naturreservat. Det var en förhållandevis kort vandring på c:a 3 km. Terrängen är kuperad men bortsett från det så gick rundan på lättgångna stigar. Vi besökte fyra grottor, en krypsten och en gungsten. Vi samlades kl 11.00 på parkeringsplatsen vid Lilla Svinsjön se karta.
Sommarvandring 1 2023  
Vi vandrade 2 juli i norra Kilsbergen och besökte flera hällristningar (s.k. vallareristningar, se bild), torplämningar och en hyttruin. Vandringen var 5-6 km lång och gick delvis på urgamla gångor. Vandringen utgick från vägen mellan Klockhammar och Bocksboda, se karta.

Sommarvandring 2 2023
Söndag 20 augusti. Vandring huvudsakligen i Grytskogens naturreservat. Vi startade vid Lilla Svinsjön dvs samma startplats som vid vandringen 28 maj (se karta). Vandringen blev på drygt 6 km och gick för det mesta på gamla stigar. Det var mycket blött i markerna efter den senaste tidens myckna regnande. Dessutom småregnade det hela dagen. Trots det var det några tappra som ställde upp och vandrade.

Höstvandring 2023
Söndag 12 november. Vi vandrade i norra Kilsbergen med utgångspunkt i Klockhammar. Vandringen var c:a 10 km lång och gick på ganska lättgångna men kuperade stigar. Vi  passerade Ullavi klint med magnifik utsikt över Närkeslätten, Drottninggraven, Björnbo Ö, Björnbo, Port Arthur m.fl. kojlämningar. Rast vid Kilsbergsstugan, Tomasboda. Där kunde vi också se några av Gunnar Backlunds träskulpturer. Vi gick Alvars väg ned mot Blackstahyttan varifrån vi följde en urgammal väg/stig åter till Klockhammar. Vi samlades på parkeringen i Klockhammar, se karta. Dagarna är nu korta så för att inte behöva stressa så träffades vi kl 10.00.

Vandringar 2022
Vi började söndag 3 april med en vandring utgående från parkeringsplatsen vid Lillsjön, se karta. Vandringen var c:a 8 km.

Nästa vandring var lördag 28 maj kl 11.00. Samling vid Sågarefallet, se karta. Vandringen var c:a 7 km lång och gick på stigar varav en del är gamla gångor. Vi besökte de kända grottorna i Jätteberget.

Sommarvandring 2022.

Sommarvandringen gick av stapeln söndag 17 juli. Det var en kortare vandring (drygt 3 km) i lätt terräng. Vi samlades vid Norra Vissboda (se karta) och gick en runda via Södra Vissboda. På bilden fikapaus vid resterna av torpet Kullen.

Höstvandringar 2022.

Höstvandring 1 gick av stapeln 25 september runt Lillsjön. Vi följde den nya dragning av Bergslagsleden som är under iordningställande och dessutom, som vanligt, besökte vi ett par grottor. Rundan var på c:a 5 km. Vi träffades kl 11.00 på parkeringsplatsen vid Lillsjön, se karta.

Höstvandring 2  
Höstens andra vandring gick av stapeln söndag 13 november. Vandringen utgick från Baggetorps hembygdsgård där vi bl.a. inspekterade de gamla äppelträden. Vi rastade vid Hemsjön, se bild. Se mer information.

Vandringar/utflykter i Kilsbergskanten 2020/2021
För våren 2021 planerades minst två vandringar varav den första gick av stapeln annandag påsk, 5 april.

Söndag 18 april: Vandring i Vekhyttan under ledning av lokalhistoriskt kunniga ciceroner.

Söndag 23 maj: Vårvandring i Fjärhanabergens naturreservat. Se nedan.

Under hösten 2021 hade vi tänkt oss två vandringar men det blev bara en:

Lördag 25 september vandring i Båsbergens naturreservat.

 

 

Höstvandring 1 2021 Se mer information.
Höstens första vandring gick av stapeln lördag 25 september. Vi besökte Båsbergens naturreservat och passera både gammal och ung skog, blockgrottor, torplämningar och bebodda torp samt vacker kulturnatur. Bilden visar Hömossen som är ett av de vackra ställen vi passerade.
Vårvandring 3 2021 Se mer information.
Vårens tredje vandring gick av stapeln söndag 23 maj. Vi besökte Fjärhanabergens naturreservat. Väderleksprognosen var heldagsregn vilket tyvärr visade sig stämma. Icke desto mindre var vi 12 personer som deltog. I Fjärhanabergens naturreservat, liksom på många ställen i denna del av Kilsbergen, finns flera häftiga blockformationer (se bild).
Vårvandring 3 Forts.
I Fjärhanabergens naturreservat finns inga markerade leder men som i de flesta gamla skogar finns här flera stigar. Bilden visar hur vi gick. Förutom vacker natur så stötte vi på två tjäderhönor som låg på ägg. Vi avlägsnade oss snabbt för att inte störa.
Vårvandring 1 2021
Vårens första vandring skedde 5 april. På morgonen vaknade vi med ett 5 cm lager nysnö. Sedan blev det dock vackert väder och ett antal vandrare besökte Kilaskogens naturreservat och flera blockgrottor, På bilden rast vid Sörgryten.
Vintervandring 2021
Trettondagen 2021-01-06. Vädret var mulet med ett par minusgrader men ingen nederbörd. På marken endast fläckvis tunn snö. Vandringen var c:a 3 km lång. Vi utgick från den övergivna torpplatsen Hjulgubbelyckan och gick först den gamla stigen Trulsebogångan. Här kunde vi besöka bl.a. bildens ”Sänggrotta”. Vi passerade därefter bl.a. Lögälvskojan, Lögälvsgrottorna och Näsan. Turens höjdpunkt kunde ha varit
Gungstenen nära Örgivsmossen men den var uppenbarligen fastfrusen och ej gungbar. Slutligen passerade vi grunden efter Vallboms badhus. Sammanlagt var vi 21 personer varav 3 barn samt en hund. Det nu vildmarkspräglade Kilsbergen var en gång ganska bebott vilket framgår av de rester efter bebyggelse som finns. För den intresserade finns lite att läsa om områdets historia.

 

Höstvandring 2020
Höstvandringen gick av stapeln söndag 27 september. Vi besökte Lögälven och passerade sjöarna Örgiven, Holmsjön och Gällen. Vi besåg flera blockgrottor, De sju edsvurna stenarna, lämningarna efter torpet Gällberga m.m. Sträckan var c:a 8 km och gick till knappt hälften på föga nyttjade stigar. Resten av sträckan var mer lättgången och utgjordes delvis av markerade leder. På bilden rastar vi på Klossudden vid Gällen.
Vårvandring 2020
Vårvandringen gick av stapeln 3 maj. Vädret var bra med regn före och efter men inte under vandringen. På kartan ser man vandringsrutten (rödmarkerad).Vi passerade många imponerande stenblock, flera fina skogspartier och vackra sjöar.
Vårvandring 2020
Här ser vi vandrarna ta en välbehövlig paus vid Sör-Gässlingens sydvästra ände.

Vandringar/utflykter i Kilsbergskanten 2019

 

Höstvandring
Höstens vandring genomfördes 15/9. Vi träffades vid Sågarefallet. Vandringen gick i Jättebergets naturreservat och vi kom att besöka flera blockgrottor och vandrade huvudsakligen i fin naturskog. Vi tittade även på resterna efter den såg som låg vid Sågsjöns utlopp. Vandringen var c:a 6 km lång.
Stenblocksvandring
Årets vandringsprogram startade söndag 19/5. Plats var i och runt Trehörningens naturreservat. Förutom att vistas i vacker natur passerade vi 4 skogssjöar samt beskådade Kilsbergens största tallar, märkliga blockformationer och kröp in i en blockgrotta (se nedan). Bilden visar Trehörningen från en liten bro som vi passerade. Se praktisk info med karta.
Blockgrotta
Vidstående bild visar ingången till blockgrottan i Trehörningens naturreservat. Den har upptäckts av föreningens ordförande och tycks inte vara tidigare känd, åtminstone inte allmänt.
Blockgrotta
Här har de tappra vandrarna ställt upp för avbildning efter besöket i grottan.
Vid vandringen passerade vi även Stora och Lilla Trefoten, imponerande blockformationer.

Vandringar/utflykter i Kilsbergskanten 2018

 

 

2018 årsvandringsprogram startade  5/5 då vi promenerade runt i Mårtenstorp under ledning av Jan Edvertz.

17/6 vandrade vi runt Sörgryten.

13/10 hade vi höstvandring.

Vandring runt Sörgryten
Det småregnade när vi gick runt Sörgryten. Vandringen gick delvis på gamla stigar genom naturskog och längs vatten. På bilden fikapaus vid gammal sommarstuga vid Sörgrytens strand.

Höstvandring
2018-10-13 vandrade vi till Borgaresjön, Trollkarlen och Borgaresjö skans. Den senare är en fin fornborg. På bilden nedan har vi rast med intag av matsäck vid Trollkarlens strand.

Och här har vi ånyo paus för att inspektera fornborgen och beundra utsikten från den.

 

Vandringar/utflykter i Kilsbergskanten 2017 och tidigare:

Hyttvandring längs Lillån

2017-06-04 vandrade vi längs Lillån i Ribbohyttan-Vekhyttan. Vattenkraften i ån har genom århundraden nyttjats för att driva hyttor, kvarnar, såg och för att producera elektricitet. Under vandringen såg vi bl.a. resterna efter 5 hyttor, 4 kraftverk, en såg och en kvarn.

 

Hyttvandring
Vädret var mulet men mygg- och nederbördsfritt när vi travade iväg längs Lillån. Den första lämningen vi såg var denna stensättning som är resterna efter Ribbohyttans första hytta. Exakta årtal för uppförande och nedläggning saknas men C14-datering visar att den var aktiv på 1300-talet..
Hyttvandring
Efter en stunds vandring kom vi till denna plats där Ribbohyttans hytta nr 2 låg. Det är oklart när den uppfördes men den lades ned 1791 varefter man gick samman med Vekhyttan.
Hyttvandring
Förutom järn så bildades mycket slagg vid hyttorna. Den kan se så här vacker ut.
Hyttvandring
Så måningom anlände vi till ruinerna efter Vekhyttans tredje hytta. Den var resultatet av att Ribbohyttan och Vekhyttan 1786 bestämde sig för att gå samman och bygga en gemensam hytta. Denna hytta lades ned 1903 och var då Lekebergslagens sista bergsmanshyttan i bruk.
Hyttvandring
Nästa paus på vandringen var vid denna gamla, vattendrivna, såg i Vekhyttan.
Hyttvandring
Efter en berikande måltid vid AvJord i Vekhyttan fortsatte vandringen förbi denna plats där Vekhyttans hytta nr två låg.
Hyttvandring
Vandringen avslutades vid platsen för Vekhyttans första hytta.

Vattenexkursion i Lekhytteån

2017-05-07 undersökte vi Lekhytteån ovanför föreningslokalen Navet i Lekhyttan. Vi letade efter småkryp i vattnet och tittade på flodpärlmusslor.

 

Lekhytteån
Vi letar kryp i vattnet.
Lekhytteån
Vad kan det vara som rör på sig i vattnet?
Lekhytteån
Iklädda vadarbyxor tar vi oss under E18.
Lekhytteån
Här hittar vi rikligt med flodpärlmusslor.

Vårvandringen 2016

Vårens vandring gick av stapeln söndagen 8:e Maj i de gamla kulturmarkerna runt Dammen-Dorvestorp-Nyberget-Södra Vissboda med vitsippshagar och gamla gruvhål att beskåda, bl.a. Kilsbergens enda silvergruva. Flera gamla torp och gårdar passerades och ställvis var utsikten över Närkeslätten milsvid. Vandringen avslutades i Södra Vissbodas ängar där lunch serverades med bl.a. vegetariska pajer. Anders Norudde underhöll med musik på folkmusikinstrument och solen strålade från en klarblå himmel.


Vitsippshage vid Södra Vissboda

Lunch vid Södra Vissboda.
Anders Norudde med gammaldags fiol.
Violinisten ur annan vinkel.
Något för Electric Banana Band?.
Ljudligt gethorn.

Inte bara för skottar. I stället ett instrument som använts sedan länge i många länder.

Höstvandringen 2015

Föreningen Kilsbergskantens höstvandring gick av stapeln 19-20/9 2015 (se karta över vandringen). Efter långvarigt regnande klarnade himlen upp och det bjöds på strålande solskensväder båda dagarna. På bilden ovan gör vi en kort paus vid Holmsjön efter en lång sträcka blött pulsande i myrar.

 

Vandringen startade och slutade vid Svinsjön. Här lägger vi upp taktiken.
Till att börja med följde vi tio sjöars led där vi bl.a. passerade detta ståtliga stenblock. Strax därefter hade traktens bävrar spelat oss ett spratt och dämt upp en bäck så att stigen var översvämmad. Vi fick göra en smärre ändring av den tänkta rutten förbi översvämningen.
Vi kom dock fram till denna lilla tjärn som på kartan saknar namn.
Strax därefter kom vi in i Ugglehöjdens naturreservat där vi kunde ta en kort paus vid Svarttjärn.
Svarttjärn ur en annan vinkel.
Stigen var stundtals ordentligt kuperad. Här har vi nått himmelska höjder på Ugglehöjden.
Vi passerade fler tjärnar. Även denna saknar namn på kartan. I bakgrunden ser man berget som bjöd på dagens brantaste uppförsbacke.
Den här delen av Kilsbergen är inte bara rik på tjärnar och sjöar. Här finns också gott om myrar och blockstensmarker.
Efter ansträngande vandring är det skönt med en lunchpaus, här vid Grytatorpet.
Efter lunch passerade vi bl.a. Stora Trehörningen där vandringen gick på en gammal stig på en grusstensås.
Holmsjön var dagens sista sjöpassage
Väl framkomna till Tryggeboda där vi skulle övernatta var det skönt att sitta en stund.
Sedan var det dags att resa tältet innan FTG, Fallhyttan-Tryggeboda-Gryt byalag, bjöd på en mycket välsmakande och närande middag.
Så var det söndag och vandrarna ställer upp för ett gruppfoto inför dagens strapatser.
Vi passerade strax limstensgruvorna där man tidigare brutit kalksten (”limsten”) som användes av Degerfors järnbruk vid järnframställningen.
På väg ut ur limstensgruvorna.
Efter en stunds vandrande, där vi bl.a. använde en bäverdamm för att passera en bäck (bävrarna gav oss således inte bara problem), nådde vi Nyängen där vi tog lunchpaus. Förutom en stärkande måltid fick vi information om Fasaskogen av Anders Norudde. Det ska ha varit bruksherren på Degerfors järnbruk, Strokirk, som namngav olika partier av Kilsbergsskogen; ”Fasan” ”Eländet” m.fl.
Ursprungligen var Fasan ett smärre parti av området men på senare tid har namnet Fasaskogen kommit att användas om större delen av västra Kilsbergen söder om E18. Den som vandrar i området får snabbt förståelse för namnet. Terrängen är mycket blockrik och ställvis nästan oframkomlig.
Efter lunch fortsatte vandringen varvid vi passerade Gryt, en gammal Kilsbergsgård högt belägen med utsikt över Sörgryten. Här används fortfarande hästar i bruket av jord och skog.
Stundtals var stigen mycket lättgången och söndagen bjöd inte på lika mycket strapatser som lördagen.
Vandringshelgen gav mersmak. Vi får se om föreningen Kilsbergskanten återkommer med en ny vandring nästa år. Nya, spännande, rutter är redan planerade. Bl.a. kan vi komma att besöka denna trollska skog i Kroksjöskogens naturreservat.

 

Finansiering

Upprustningen av Navet finansieras med Leadermedel samt bidrag från Lekebergs sparbank och Stena Renewable.

Hitta hit

Du kan ta dig till Kilsbergskanten med t.ex. tåg, buss, bil, häst, kanot eller cykel.

Buss: Till Lekhyttan. Se Länstrafikens hemsida för turer.Ta eventuellt cykeln med på bussen (om länstrafiken så tillåter)!

Tåg: Åk tåg till Örebro resecentrum varifrån anslutande bussar går.

Karta, se Google Maps Om du inte använder denna länk; gå in på Google Maps och skriv Kilsbergskanten i sökrutan.