I Kilsbergskanten finns aktiviteter för alla intressen

Aktuella aktiviteter:

Föreningen har Lekhyttans gamla skola som föreningslokal. Vi kallar den Kilsbergskantens Nav, i dagligt tal ”Navet”. 

Aktiviteter framöver 2020:
Pågående Covid-19-pandemi påverkar även Föreningen Kilsbergskanten. Under våren avstod vi från inomhusaktiviteter förutom att en liten grupp fortsatte med bl.a. renoveringen av småskolan. Utomhusvistelse innebär mindre smittrisk, särskillt om man håller ett par meters avstånd till varandra. Vandringar och andra utomhusaktiviteter genomförs därför. 

Just nu (10/9) är smittspridningen mycket sparsam men vi vet naturligtvis inte vad som kommer att hända under hösten. Vi väntar därför med att planera in några inomhusaktiviteter. Utomhus kan vi dock träffas så vi har några saker på gång under början av hösten:

 

 • Söndag 27 september ordnar vi höstvandring i Kilsbergen. Mer information finns på sidan ”Vandra/cykla i Kilsbergen”.
 • Därutöver hoppas vi kunna ordna en trädgårdsdag då vi får lära oss om hur skapa en vacker trädgård samt också börja applicera dessa kunskaper på Navets tomt.  Mer information kommer så småningom.

Aktiviteter hittills 2020

 • Söndag 30 augusti. Arbetsdag vid Navet, föreningens lokal i Lekhyttans gamla skola. Vi klippte gräsmattan samt röjde uppfartsvägens kanter.
 • Söndag 3 maj. Vårvandring. Se separat information
 • Söndag 26 april. Arbetsdag utomhus vid Kilsbergskantens Nav, Lekhyttans gamla skola.
 • Lördag-söndag 18-19 april. Lekebergs konstrunda. OBS! Konstrundan är uppskjuten på obestämd tid p.g.a. Covid-19-pandemin.
 • Lördag 14 mars 2020. Täljcafé. Lokal Kilsbergskantens Nav, Lekhyttans gamla skola. Vi träffades, täljde smörknivar e.dyl., fikade och ventilerade stort och smått.
 • Söndag 23 februari. Årsmöte kl 16.00. Lokal: Kilsbergskantens Nav, Lekhyttans gamla skola.
 • Torsdag 30 januari kl 13.00, Navet. Vi körde det vi röjt ur gamla köket till återvinningscentralen

Aktiviteter 2019:

 • Sommaren kom inte att domineras av arbete med Navet. Detta då vi inte fått klartecken från Jordbruksverket beträffande vår Leaderansökan. Klartecknet kom först i september varefter arbetet mjukstartade med nedan nämda infomöte och väggrivning.
 • Torsdag 19/12 fick luft-luftvärmepumpen installerad. Vi passade på att röja ur gamla köket.
 • Söndag 15/12. Täljdag i Navet
 • Torsdag 21/11. Arbetsdag i Navet. Vi rev väggen mellan småskolan och nuvarande köket. Detta som led i att skapa ett konferensrum/bibliotek.
 • Söndag 17/11 kl 15.00-17.00. Täljdag i Kilsbergskantens Nav (”Navet”), Lekhyttans gamla skola.
 • Söndag 10/11. Informationsmöte om upprustningen av Navet kl. 15.00-17.00.
 • Onsdag 30/10 kl 17-21. Workshop med Länsmuséet.
 • Söndag 15/9. Vandring i Kilsbergskanten. Vi träffades vid Sågarefallet, se bifogad karta. Vandringen gick genom Jättebergets naturreservat och vi besökte flera blockgrottor och vandrade huvudsakligen i fin naturskog.
 • Söndag 7/9 Arbetsdag i navet.  Vi slog det helt vildvuxna gräset på gårdsplanen med slåtterbalk samt räfsade samman det. Vägkanterna ned mot restaurangen slogs likaså. Vi påbörjade ett dike för elkabeln till uteköket.
 • Söndag 19/5. Endagarsvandring av måttlig längd (c:a 6 km). Plats runt och i Trehörningens naturreservat. Vi beskådade märkliga blockformationer och kröp in i en blockgrotta. (Läs om denna och övriga vandringar i Kilsbergskanten).
 • Lördag 27/4 kl 16.00-19.00. Planeringsdag för styrelsen. Som presenterades vid årsmötet så har vi sökt, och fått beviljat, ekonomiska medel för en omfattande upprustning av vår lokal, Kilsbergskantens Nav. Läs mer om detta på sidan ”Navet”.
 • Tisdag 2/4 kl 16.00. Vindbonusutdelning i Navet.
 • Söndag 31/3 kl 16.00-18.00. Ånyo en täljdag. Lokal: Navet
 • Lördag 23/2 kl 16.00 i Navet. Årsmöte. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterade styrelsen planerna på en omfattande upprustning av Navet. Vi vill att lokalen ska kunna användas till även annat en föreningens sammankomster som t.ex möten för andra föreningar, privata fester m.m. För att kunna förverkliga detta söker vi pengar från Leader Mellansjölandet. Vi bjöd på soppa samt ostkaka från Berga gård samt levande musik.
 • Söndag 27/1 kl 15.00 i Navet. Vi ordnade ånyo täljdag. Den förra gången var mycket lyckad. Denna andra gång hade vi inte tillgång till expertis från Länsmuséet och därmed inte heller så mycket verktyg. Sniderientusiasten Anders Crommert deltog och bidrog med en del verktyg.

2018 år sktiviteter framgår nedan

 • 2018-04-05 arbetsdag då vi förberedde Navet för fotoutställningen 14-15/4. >>>Läs mer om Navet.
 • 2018-04-14 och 04-15: Konstrunda i Lekeberg. Vi hade utställning av Foto i Navet kl 10-17.  >>>Läs mer
 • 2018-04-22 Arbetsdag vid Navet i Lekhyttan. Vi röjde på tomten samt försökte lokalisera den övertäckta brunnen.
 • 2018-05-05: Vandring i Mårtenstorp.  Karta över Mårtenstorp
 • 2018-06-17: Vandring runt Sörgryten
 • 2018-06-30 och 07-01 kl 11.00-17.00: Lekebergsrundan. Vi ordnade loppis i Navet. 
 • 2018-07-01 kl 16.00: Grillkväll i vekhyttan för att diskutera anordnande av bollplan/utegym i byn. 
 • 2018-09-08 och 09-09. Arbetsdagar för att fortsätta underhållet av Navet och tomten. Vi började bygga på ett utekök. Ordnade fram vatten från den återfunna brunnen, röjde vägkanter m.m.
 • 2018-09-23: Upplev Kilsbergskanten (UKK) >>>Läs mer 
 • 2018-10-13 vandrade vi i Kilsbergskanten. Vi besökte Borgaresjön, Trollkarlen och Borgaresjö skans, en fornborg med fin utsikt över Närke.
 • 2018-10-27: Arbetsdag i Navet avslutad med information om humleodling samt provning av alkoholfria ölsorter.
 • 2018-11-10 och 2018-11-18: Tapetdagar. >>>Läs mer.
 • Tisdag 2018-11-20 kl 18.00 i Navet: Utbildningsdag i hjärt-lungräddning. 
 • Söndag 2018-12-02 kl 15.00 i Navet: Täljdag. Vi sysslade med snideri under ledning av Lars Pettersson från Länsmuséet. >>>Läs mer
 • Hela 2018: Integrationsprojekt i Vekhyttan. Ordna fotbollsplan och utegym? Detta projekt är avslutat utan positivt resultat.

Kilsbergskantens Nav (Lekhyttans gamla skola). Föreningen är numera ägare av Lekhyttans gamla skola, en fin men ganska förfallen gammal skolbyggnad. Målet är att få en egen bygdegård. Vi renoverar byggnaden med ideella krafter i social gemenskap. En spännande, utmanande resa.
Vägbeskrivning till Navet: Från Örebro/Stockholm: Ta buss 500 och gå av på hållplatsen Lekhyttan. Nedanför Q-star macken finns väg mot Lekforsen, efter 200 m kommer Navet på vänster sida. Geokoder: 59.25268311015149 /14.81976234597164.
>>>Läs mer om Navet.

Varmt välkommen att delta i våra aktiviteter i Kilsbergskanten! Du behöver inte vara medlem, men du får gärna stödja föreningens arbete genom att bli medlem. Detaljerad info om aktiviteterna finns i kalendern nedan. Där ser du också aktiviteter som arrangeras av föreningens medlemmar.

Har du tips på en aktivitet? Skicka in det till webb-administratören! Vi lägger ut aktiviteteter som arrangeras av medlemmar i föreningen, som privat, förening eller företag och som arrangeras i Kilsbergskanten med omnejd.

Kalender