I Kilsbergskanten finns aktiviteter för alla intressen

Aktuella aktiviteter: 

Aktiviteter framöver 2019:

 • Sommaren kom inte att domineras av arbete med Navet. Detta då vi inte fått klartecken från Jordbruksverket. Vi hoppas dock få det senast i september.
 • Söndag 7/9 kl. 10.00. Arbetsdag i navet.  Vi ska slå det helt vildvuxna gräset på gårdsplanen (slåtterbalk finns) samt räfsa samman det (tag gärna med räfsa om du har). Vägkanterna ned mot restaurangen behöver slås. Detta görs lämpligen med röjsåg så har du en dylik; tag med den.Vi behöver gräva ett kort dike för elledningen till utomhusköket. Hallen ska röjas som förberedelse för flytten av köket dit.
 • Söndag 15/9. Vandring i Kilsbergskanten med start 10.00. Vi träffas vid Sågarefallet, se bifogad karta. Vandringen blir i Jättebergets naturreservat och vi kommer att besöka flera blockgrottor och vandra huvudsakligen i fin naturskog. Vi ska även titta på resterna efter den såg som låg vid Sågsjöns utlopp. Vandringen blir c;a 6 km lång. Delvis går den på markerad led men vi kommer också att gå en gammal gånga som inte nyttjas så ofta nuförtiden. Kortare partier går längs viltstigar. Terrängen är ganska oländig så även om vi går på stigar så får man räkna med att själva promenaden tar c:a 2,5 timmar. Därtill kommer tid för rast/vila och för att inspektera intressanta blockformationer m.m.
  Utrustning: På fötterna är det lämpligt att ha stövlar eller vandringskängor. Även om det inte regnar så är det ris (lingon, blåbär, skvattram m.m.) som växer längs stigen ofta daggvått så att man blir blöt om fötterna. Klädsel i övrigt beror på vädret vandringsdagen. Medtag matsäck. Ingen avgift utgår.
 • Söndag 20/10 eller 27/10 (prelininära datum). Informationsmöte om upprustningen av Navet ev. i kombination med musikunderhållning.
 • Onsdag 30/10 kl 18-21. Workshop med Länsmuséet. Mer info så småningom
 • Söndag 17/11 kl 15.00-17.00. Täljdag i Navet.
 • När vi fått klartecken från Jordbruksverket kommer det att bli fler aktiviteter. Mer om detta på denna sida samt vid ovannämnda informationsmöte.

Hittills (2019-06-06) har nedanstående aktiviteter genomförts i år:

 • Söndag 19/5. Endagarsvandring av måttlig längd (c:a 6 km). Plats runt och i Trehörningens naturreservat. Vi beskådade märkliga blockformationer och kröp in i en blockgrotta. (Läs om denna och övriga vandringar i Kilsbergskanten).
 • 2019-01-27: Söndag kl 15.00 i Navet. Vi ordnade ånyo täljdag. Den förra gången var mycket lyckad. Denna andra gång hade vi inte tillgång till expertis från Länsmuséet och därmed inte heller så mycket verktyg. Sniderientusiasten Anders Crommert deltog och bidrog med en del verktyg.
 • 2019-02-23: Lördag kl 16.00 i Navet. Årsmöte. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterade styrelsen planerna på en omfattande upprustning av Navet. Vi vill att lokalen ska kunna användas till även annat en föreningens sammankomster som t.ex möten för andra föreningar, privata fester m.m. För att kunna förverkliga detta söker vi pengar från Leader Mellansjölandet. Vi bjöd på soppa samt ostkaka från Berga gård samt levande musik.
 • Söndag 31/3 kl 16.00-18.00. Ånyo en täljdag. Lokal: Navet
 • Lördag 27/4 kl 16.00-19.00. Planeringsdag för styrelsen. Som presenterades vid årsmötet så har vi sökt, och fått beviljat, ekonomiska medel för en omfattande upprustning av vår lokal, Kilsbergskantens Nav. Läs mer om detta på sidan ”Navet”.

2018 år sktiviteter framgår nedan

 • 2018-04-05 arbetsdag då vi förberedde Navet för fotoutställningen 14-15/4. >>>Läs mer om Navet.
 • 2018-04-14 och 04-15: Konstrunda i Lekeberg. Vi hade utställning av Foto i Navet kl 10-17.  >>>Läs mer
 • 2018-04-22 Arbetsdag vid Navet i Lekhyttan. Vi röjde på tomten samt försökte lokalisera den övertäckta brunnen.
 • 2018-05-05: Vandring i Mårtenstorp.  Karta över Mårtenstorp
 • 2018-06-17: Vandring runt Sörgryten
 • 2018-06-30 och 07-01 kl 11.00-17.00: Lekebergsrundan. Vi ordnade loppis i Navet. 
 • 2018-07-01 kl 16.00: Grillkväll i vekhyttan för att diskutera anordnande av bollplan/utegym i byn. 
 • 2018-09-08 och 09-09. Arbetsdagar för att fortsätta underhållet av Navet och tomten. Vi började bygga på ett utekök. Ordnade fram vatten från den återfunna brunnen, röjde vägkanter m.m.
 • 2018-09-23: Upplev Kilsbergskanten (UKK) >>>Läs mer 
 • 2018-10-13 vandrade vi i Kilsbergskanten. Vi besökte Borgaresjön, Trollkarlen och Borgaresjö skans, en fornborg med fin utsikt över Närke.
 • 2018-10-27: Arbetsdag i Navet avslutad med information om humleodling samt provning av alkoholfria ölsorter.
 • 2018-11-10 och 2018-11-18: Tapetdagar. >>>Läs mer.
 • Tisdag 2018-11-20 kl 18.00 i Navet: Utbildningsdag i hjärt-lungräddning. 
 • Söndag 2018-12-02 kl 15.00 i Navet: Täljdag. Vi sysslade med snideri under ledning av Lars Pettersson från Länsmuséet. >>>Läs mer
 • Hela 2018: Integrationsprojekt i Vekhyttan. Ordna fotbollsplan och utegym? Detta projekt är avslutat utan positivt resultat.

Kilsbergskantens Nav (Lekhyttans gamla skola). Föreningen är numera ägare av Lekhyttans gamla skola, en fin men ganska förfallen gammal skolbyggnad. Målet är att få en egen bygdegård. Vi renoverar byggnaden med ideella krafter i social gemenskap. En spännande, utmanande resa.
Vägbeskrivning till Navet: Från Örebro/Stockholm: Ta buss 500 och gå av på hållplatsen Lekhyttan. Nedanför Q-star macken finns väg mot Lekforsen, efter 200 m kommer Navet på vänster sida. Geokoder: 59.25268311015149 /14.81976234597164.
>>>Läs mer om Navet.

Varmt välkommen att delta i våra aktiviteter i Kilsbergskanten! Du behöver inte vara medlem, men du får gärna stödja föreningens arbete genom att bli medlem. Detaljerad info om aktiviteterna finns i kalendern nedan. Där ser du också aktiviteter som arrangeras av föreningens medlemmar.

Har du tips på en aktivitet? Skicka in det till webb-administratören! Vi lägger ut aktiviteteter som arrangeras av medlemmar i föreningen, som privat, förening eller företag och som arrangeras i Kilsbergskanten med omnejd.

Kalender