I Kilsbergskanten finns aktiviteter för alla intressen

Aktuella aktiviteter:

Föreningen har Lekhyttans gamla skola som föreningslokal. Vi kallar den Kilsbergskantens Nav, i dagligt tal ”Navet”.

Aktiviteter hittills och framöver:
Covid-19-pandemin påverkade även Föreningen Kilsbergskanten. Under våren 2020 avstod vi från inomhusaktiviteter förutom att en liten grupp fortsatte med bl.a. renoveringen av småskolan. Utomhusvistelse innebär mindre smittrisk så vandringar och andra utomhusaktiviteter genomfördes. Under hösten 2020 ökade smittspridningen igen efter en lugnare sommar, en andra våg som sedan följdes av en 3:e våg under våren 2021. Sommaren och hösten 2021 var sedan någorlunda lugna ur infektionssynpunkt så att vi kunde genomföra en del aktiviteter, se nedan. Sedan kom något som kallas Omicron och ställde till det. När detta skrivs i april 2024 har en betydande del av befolkningen vaccinerats mot Covid. Smittspridningen har  minskat kraftigt. Vi räknar med att kunna genomföra kommande aktiviteter utan begränsningar.

Vi har slutfört projektet med att upprusta vår lokal, Kilsbergskantens Nav, i Lekhyttans gamla skola. Vid slutredovisningen har Jordbruksverket beslutat om konfiskation av de drygt 60.000 kr som projektledare fått i nettolön och som de avsett att donera till föreningen. Beslutet är överklagat till förvaltningsrätten. Vi har ingen aning om hur lång tid det kan ta att få ett beslut därifrån.

Kommande aktiviteter 2024

 • Torsdagar fr.o.m. 18 januari fortsätter vi med träffarna kring ullhantering som startades 30 november. Läs mer. Som framgår av informationen vid denna länk så är deltagarantalet begränsat av utrymmesskäl. De som var med vid de första träffarna har förtur men bör meddela om de inte kan komma. Detta för att lämna plats för andra intresserade.
 • Vi kommer även att ha en del ulldagar på helger fortsättningsvis men datum är inte spikade än.
 • Lördag 25 maj ordnar Hopajola en bioblitz i närheten av Garphyttans nationalpark. En bioblitz innebär att man strövar runt i området och noterar intressanta växter och djur. Samling kl. 10.00 vid Garphyttans nationalpark. Se Hopajolas hemsida för mer information.
 • Torsdag 30 maj 17.00-19.00. Arbetsdag vid Navet. Vi ska fortsätta med skrapandet av fönsterbågar.
 • Lördag 1 juni ordnar vi en vandring. Se vandringssidan för mer info
 • Fredag-lördag 27-28 september ordnas ånyo Rosenbergdagarna om biologisk mångfald i Örebro län. Kilsbergskanten är medarrangör.

Förutom ovanstående kommer det att bli en hel del aktiviteter som inte har fått datum än.

Genomfört 2024

 • Söndag 14 januari kl 10.30-17.00. Ulldag vid Avjord i Vekhyttan. Sedan 30 november har vi haft ulldagar på torsdagar (se ovan). Dessa har varit uppskattade och fulltecknade. För dem som inte kan på vardagar kommer vi att ha en del ulldagar på helger med start denna dag. Läs mera.
 • Tisdag 23 januari kl 17.00-19.00. Fortsatt information om digitala tjänster. Lokal: Navet. Se den ursprungliga inbjudan. Notera dock nytt datum.
 • Söndag 18 februari kl. 16.00-18.00. Årsmöte i Navet.
 • Söndag 10 mars kl 16.00-18.00. Tälj- och ullcafè i Navet. Vi träffas, pratar och sysslar med hantverk som att tälja och hantera ull.
 • Måndag 18 mars kl 17.00-19.00 i Navet. Fortsatt information om digitala tjänster. Se inbjudan där dock angivna datum inte längre är aktuella.
 • Lördag 13 april. Vandring vid Blackstahyttan. Se vandringssidan.
 • Tisdag 16 april. Arbetsdag i Navet. Vi satte upp gardiner i stora salen.
 • Lördag-söndag 20-21 april ordnades ånyo konstrundan i Lekeberg. Vi hade utställning av bl.a. fotografier i Navet. Se informationsfolder.
 • Måndag 20 maj. Arbetsdag i Navet. Ordnande av underlag för värmepump. skrapning av fönsterbågar m.m.

Genomfört 2023

 • Söndag 22 januari. Vi tillverkade sittdynor till Navets stolar. Tid: 11.00-17.00  Plats: Avjord i Vekhyttan
 • Onsdag 25 januari. Arbetsdag i Navet kl 17.00-19.00. Vi fortsatte med snickrandet i inneköket.
 • Söndag 29 januari. Fortsatt tillverkning av sittdynor till Navets stolar. Tid: 11.00-17.00  Plats: Avjord i Vekhyttan
 • Söndag 12 februari. Fortsatt tillverkning av sittdynor. Tid: 11.00-17.00  Plats: Avjord i Vekhyttan
 • Söndag 26 februar hade vi årsmöte i Navet. Mötet hölls i den lilla salen som vi kallar ”småskolan”. Styrelse för det kommande året är vald och kommer nu att planera för kommande aktiviteter.  Klart är att det blir ett antal vandringar, kurs i målning och färglära m.m. Det första halvåret av 2023 kommer dock att mycket ägnas åt fortsatt upprustningen av vår lokal, Kilsbergskantens Nav. Detta arbete ska vara slutfört i september 2023. Läs mer på sidan om Navet
 • Tisdag 21 mars. Vi fortsätte arbetet i inneköket. Innerväggen mellan hallen/inneköket och trapphuset till vinden togs bort.
 • Torsdag 30 mars. Montering av dörr till trappan till vinden på Navet.
 • Söndag 23 april. Årets första vandring. Läs mer på vandrarsidan.
 • Lördag-söndag 13-14 maj. Kurs i målning med äggoljetempera. Läs mer.
 • Lördag 20 maj kl 16.00. Vernisage i ”Navet” för projektet ”Vävda rum”. Detta utgick från Sveriges konstföreningar och gick ut på att, med hjälp av mobiltelefon, leta sig fram till platser i landskapet. Om man hittade till rätt plats så kunde man få fram ett konstverk i mobilen. För vår del handlade det om 10 olika platser spridda över vårt intresseområde d.v.s. Lekebergs kommun. . Läs mer om aktiviteten i utkastet till pressmeddelande.
  Samtidigt som vernissagen för Vävda rum (se ovan) så hade vi boksläpp för den nya upplagan av guideboken Sevärt i norra Kilsbergen. Det var visning av bilder från Kilsbergen samt presentation av boken. Denna finns  att köpa i de flesta av länets bokaffärer fr.o.m em 22/5. Man kan även beställa den direkt från Föreningen Kilsbergskanten (per.arnebor@gmail.com). Den kostar då 300 kronor.  Läs mer om Sevärt i norra Kilsbergen. Vi har också några exemplar kvar av ”Sevärt i Södra Kilsbergen”. Även den kan köpas i en del bokaffärer eller beställas från Föreningen Kilsbergskanten till ett pris av 250 kr. Upplagan är doch snart slut.
 • Söndag 28 maj. Vandring i Ugglehöjdens naturreservat. Läs mer
 • Tisdag 27 juni. Fortsatt byggande på uteköket.
 • Söndag 2 juli. Vandring i norra Kilsbergen, se vandringssidan
 • Tisdag 4 juli. Fortsatt byggande på uteköket.
 • Tisdag 11 juli. Fortsatt byggande på uteköket.
 • Tisdag 18 juli. Fortsatt byggande på uteköket.
 • Tisdag 15 augusti. Slutförande av utekökbygget. Endast målning återstår därefter. Vi packade även upp och monterade div husgeråd m.m. som vi införskaffat på IKEA som led i Navetprojektet.
 • Söndag 20 augusti. Vandring. Se vandringssidan. Det småregnade hela dagen men det var ändå några tappra som ställde upp för att vandra.
 • Tisdag 29 augusti. Arbetsdag vid Navet med start kl 17.00. Vi upptäckte vid förra arbetsdagen att hyll- och skåputrymmen i det nya inneköket är otillräckliga. Vi byggde därför ett skåp till.
 • Söndag 17 september kl 11.00-17.00. ”Höst i Navet”. Aktivitet i Kilsbergskantens Nav, Lekhyttans gamla skola:
  • Visning och försäljning av hantverksprodukter.
  • Visning av ullhantering och försäljning av ull för stoppning.
  • Visning av ullkläder.
  • Försäljning av blommor.
  • Försäljning av guideböcker om Kilsbergen.
  • Utställning av fotografier.
  • Äppelmustning. Tag med egna (felfria!) äpplen och få dem mustade.
 • Torsdag 19 oktober kl 17.30. Vi träffas ett par timmar i Navet för att tälja, handarbeta, prata och fika.
 • Torsdag 26 oktober kl 18.00-19.30.  Örebro bibliotek (i nya kulturhuset). Per Arneborn visade bilder från Kilsbergen. Försäljning av guideböckerna om södra resp norra Kilsbergen.
 • Söndag 12 november. Vandring, se vandringssidan.
 • Måndagarna 23 oktober och 13 november kl 17.00-19.00 i Kilsbergskantens nav. Utbildning i digitala tjänster. Två möten mellan angivna datum fick ställas in.  Se inbjudan.
 • Torsdagar 30 november och tillsvidare. Kl 10.00. (Obs! Ny dag och ny aktivitet). Ullhantering. Läs mer!
 • Fredag 29 december . Vår lokal har genomgått en omfattande upprustning i LEADER-projektet ”Skapande mötesplats i Kilsbergskanten”. Lär mer om detta på Navetsidan. Många har varit behjälpliga i arbetet. Nu hade vi tänkt fira att projektet är avslutat. Vi är dock inte överens med Jordbruksverket om den slutliga finansieringen av projektet. Vi tycker att de konfiskerar över 60.000 kr som vi donerat till föreningen. Vi skjuter därför på den eventuella slutfesten tills diskussionen kring detta är slutförd.

Genomfört 2022

   • Vi började 3 april med en vandring. Läs mer på vandringssidan
   • Lördag 9 april hade vi så årsmöte kl 16.00 i Kilsbergskantens Nav.
   • Helgen 23-24 april var det konstrundan i Lekeberg. Det var utställningar i Navet. Se broschyr
   • Söndag 22 maj kl 14.00-16.00 Arbetsdag vid Navet. Vi röjde ut hallen som ska göras om till kök.
   • Tisdag 24 maj kl 18.00-20.00. Fortsättningskurs i färgsättning. Kursen är, i första hand, avsedd för deltagare i höstens kurs men nya deltagare är också välkomna.
   • Lördag 28 maj kl 11.00. Vårvandring i Jättebergets naturreservat. Läs mer på vandringssidan.
   • Tisdag 12 juli kl 18.00-20.00. Arbetsdag vid Navet. Småskolan målades och gruslagret på gården kompletterades. Vi fortsatte snickrandet på uteköket.
   • Söndag 17 juli kl 11.00-15.00. Vandring. Läs mer på vandringssidan.
   • Tisdag 26 juli. Arbetsdag vid Navet. Fortsatt målande i småskolan och snickrande på uteköket.
   • Tisdag 9 augusti kl 18.00 till 20.00. Arbetsdag vid Navet. Fortsatt målning i småskolan och blivande inneköket. Skrapande av snickerier.
   • 4-8 augusti. Temadagar Åsenfårull. För den ullintresserade. Diskussioner runt ull från Åsenfår.
   • Söndag 18 september. Färgsprakande Höströj. Hantverk, utställning, äppelmustning m.m. Läs mer.
   • Söndag 25 september. Vandring runt Lillsjön. Läs mer på vandringssidan
   • Tisdag 27 september. Arbetsdag vid Navet. Vi skrapade färg på snickerierna i Småskolan.
   • Fredag-lördag 14-15 oktober. Rosenbergdagarna. En konferens om biologisk mångfald i Örebro län. Föreningen Kilsbergskanten var medarrangör. Läs mer på Hopajolas hemsida.
   • Söndag 30 oktober kl 16.30-19.30. Arbetsdag vid Navet, Vi målade snickerierna i småskolan.
   • Söndag 6 november kl 16.00-18.00. Arbetsdag vid Navet, Vi fortsätte att måla snickerierna i småskolan.
   • Söndag 13 november. Vandring vid Baggetorp. Läs mer på vandringssidan.
   • Torsdag 17 november kl 18.00-19.30. Ånyo arbetsdag vid Navet. Vi fortsätte att måla snickerierna i småskolan samt planerade för inredningen av hallen till innekök.
   • Torsdag 1 december kl 18.00-20.00. Ånyo arbetsdag vid Navet. Vi började snickra på det blivande inneköket i hallen.
   • Torsdag 8 december kl 17.00-19.00. Arbetsdag vid Navet. Vi fortsatte snickra på  inneköket i hallen.
   • Torsdag 15 december kl 17.00-19.00. Ånyo arbetsdag vid Navet. Vi fortsätte att snickra på det blivande inneköket i hallen.

Aktiviteter 2021

   • 2021-01-06. Vandring. Se mer info under vandringar.
   • Måndag 5 april, annandag påsk. Vandring i Kilsbergen. Se mer info under vandringar.
   • 18 april. Vandring i Vekhyttan. Se mer info under vandringar.
   • 23 maj. Vandring i Fjärhanabergens naturreservat. Se mer info under vandringar.
   • 20 juni. Årsmöte i Kilsbergskantens Nav.
   • Tisdag 3 augusti kl 18.00. Arbetsdag på tomten, Kilsbergskantens Nav. Vi återupptog bygget av det påbörjade utomhusköket. För den som inte är intresserad av snickeri så fanns det en hel det att göra på tomten. Vi började med en smörgås för att bygga upp krafterna varefter vi arbetade 1,5 timme.
   • Tisdag 17 augusti kl 18.00. Fortsatt arbete på utomhusköket enligt ovan var planerat men stoppades av rikligt regnande.
   • Tisdag 31 augusti kl 18.00. Fortsatt arbete på utomhusköket enligt ovan.
   • Onsdag 8 september kl 17.00. Takläggning på utomhusköket enligt ovan.
   • Söndag 19 september kl 12.00-16.00. Färgsprakande Höströj. Vi mustade äpplen och hade försäljning av snittblommor, grönsaker och kläder i Merinoull.  Det var även demonstration av ullhantering. Läs mer
   • Tisdag 21 september. Fortsatt arbete med uteköket. Taket är på och vi började med inredningen.
   • Lördag 25 september. Höstens första vandring där vi denna gång besökte Båsbergens naturreservat. Läs mer.
   • Lördag 23 oktober. Fortsatt arbete på Navets gård. Vi spred ut grus.
   • Lördag 23 oktober – söndag 24 oktober. Kurs i inredning & färgkomposition. Man fick lära sig grunderna i färgkomposition och inredning i Kilsbergskantens nav. Läs mer.
   • Lördag 27 november. Första kurs i äggoljetempera. Vid kurserna får man lära sig om grunderna i äggoljetempera; underlag, förberedelser, blanda och måla. Under tre fristående kurser målar vi om i Kilsbergskantens nav. Läs mer.
   • Söndag 28 november. Täljdag med adventsfika. Vi snidade smörknivar, slevar och annat. Förutom fika blev det också musikalisk underhållning. Vi träffades i Kilsbergskantens Nav.
   • Lördag 18 december kl 15.00 i Kilsbergskantens Nav, Lekhyttans gamla skola. Boksläpp med bildvisning. Föreningen Kilsbergskanten och Föreningen Kilsbergsfrämjandet har tagit fram en ny, omarbetad och utökad upplaga av boken ”Sevärt i Södra Kilsbergen”. Redaktör Per Arneborn. Här kan man läsa om besöksvärda naturområden samt om grottor, jättegrytor, gungstenar och andra geologiska märkligheter i Södra Kilsbergen (dvs Kilsbergen söder om E18). Likaså om kulturlämningar som hyttruiner och gamla torprester. Områdets naturreservat och vandringsleder redovisas. Boken är rikligt försedd med bilder samt med kartor och vägbeskrivningar så att man ska hitta rätt.
    Vid boksläppet visade Per Arneborn ett bildspel från Södra Kilsbergen och det bjöds på fika. Tidigare upplagors redaktör samt skaparen av seriens layout var närvarande.
    Vill du ha boken? Den finns att köpa i bokhandlar i Örebro, Karlskoga och Kumla. Den kommer också att finnas för köp vid alla föreningens aktiviteter. Den kan därutöver beställas från per.arneborn@gmail.com

 

Aktiviteter 2020

   • Söndag 27 september ordnade vi höstvandring i Kilsbergen. Mer information finns på sidan ”Vandra/cykla i Kilsbergen”.
   • Söndag 30 augusti. Arbetsdag vid Navet, föreningens lokal i Lekhyttans gamla skola. Vi klippte gräsmattan samt röjde uppfartsvägens kanter.
   • Söndag 3 maj. Vårvandring. Se separat information
   • Söndag 26 april. Arbetsdag utomhus vid Kilsbergskantens Nav, Lekhyttans gamla skola.
   • Lördag-söndag 18-19 april. Lekebergs konstrunda. Konstrundan sköts upp på obestämd tid p.g.a. Covid-19-pandemin.
   • Lördag 14 mars 2020. Täljcafé. Lokal Kilsbergskantens Nav, Lekhyttans gamla skola. Vi träffades, täljde smörknivar e.dyl., fikade och ventilerade stort och smått.
   • Söndag 23 februari. Årsmöte kl 16.00. Lokal: Kilsbergskantens Nav, Lekhyttans gamla skola.
   • Torsdag 30 januari kl 13.00, Navet. Vi körde det vi röjt ur gamla köket till återvinningscentralen

Aktiviteter 2019:

   • Sommaren kom inte att domineras av arbete med Navet. Detta då vi inte fått klartecken från Jordbruksverket beträffande vår Leaderansökan. Klartecknet kom först i september varefter arbetet mjukstartade med nedan nämda infomöte och väggrivning.
   • Torsdag 19/12 fick luft-luftvärmepumpen installerad. Vi passade på att röja ur gamla köket.
   • Söndag 15/12. Täljdag i Navet
   • Torsdag 21/11. Arbetsdag i Navet. Vi rev väggen mellan småskolan och nuvarande köket. Detta som led i att skapa ett konferensrum/bibliotek.
   • Söndag 17/11 kl 15.00-17.00. Täljdag i Kilsbergskantens Nav (”Navet”), Lekhyttans gamla skola.
   • Söndag 10/11. Informationsmöte om upprustningen av Navet kl. 15.00-17.00.
   • Onsdag 30/10 kl 17-21. Workshop med Länsmuséet.
   • Söndag 15/9. Vandring i Kilsbergskanten. Vi träffades vid Sågarefallet, se bifogad karta. Vandringen gick genom Jättebergets naturreservat och vi besökte flera blockgrottor och vandrade huvudsakligen i fin naturskog.
   • Söndag 7/9 Arbetsdag i navet.  Vi slog det helt vildvuxna gräset på gårdsplanen med slåtterbalk samt räfsade samman det. Vägkanterna ned mot restaurangen slogs likaså. Vi påbörjade ett dike för elkabeln till uteköket.
   • Söndag 19/5. Endagarsvandring av måttlig längd (c:a 6 km). Plats runt och i Trehörningens naturreservat. Vi beskådade märkliga blockformationer och kröp in i en blockgrotta. (Läs om denna och övriga vandringar i Kilsbergskanten).
   • Lördag 27/4 kl 16.00-19.00. Planeringsdag för styrelsen. Som presenterades vid årsmötet så har vi sökt, och fått beviljat, ekonomiska medel för en omfattande upprustning av vår lokal, Kilsbergskantens Nav. Läs mer om detta på sidan ”Navet”.
   • Tisdag 2/4 kl 16.00. Vindbonusutdelning i Navet.
   • Söndag 31/3 kl 16.00-18.00. Ånyo en täljdag. Lokal: Navet
   • Lördag 23/2 kl 16.00 i Navet. Årsmöte. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar presenterade styrelsen planerna på en omfattande upprustning av Navet. Vi vill att lokalen ska kunna användas till även annat en föreningens sammankomster som t.ex möten för andra föreningar, privata fester m.m. För att kunna förverkliga detta söker vi pengar från Leader Mellansjölandet. Vi bjöd på soppa samt ostkaka från Berga gård samt levande musik.
   • Söndag 27/1 kl 15.00 i Navet. Vi ordnade ånyo täljdag. Den förra gången var mycket lyckad. Denna andra gång hade vi inte tillgång till expertis från Länsmuséet och därmed inte heller så mycket verktyg. Sniderientusiasten Anders Crommert deltog och bidrog med en del verktyg.

Aktiviteter 2018

   • 2018-04-05 arbetsdag då vi förberedde Navet för fotoutställningen 14-15/4. >>>Läs mer om Navet.
   • 2018-04-14 och 04-15: Konstrunda i Lekeberg. Vi hade utställning av Foto i Navet kl 10-17.  >>>Läs mer
   • 2018-04-22 Arbetsdag vid Navet i Lekhyttan. Vi röjde på tomten samt försökte lokalisera den övertäckta brunnen.
   • 2018-05-05: Vandring i Mårtenstorp.  Karta över Mårtenstorp
   • 2018-06-17: Vandring runt Sörgryten
   • 2018-06-30 och 07-01 kl 11.00-17.00: Lekebergsrundan. Vi ordnade loppis i Navet. 
   • 2018-07-01 kl 16.00: Grillkväll i vekhyttan för att diskutera anordnande av bollplan/utegym i byn. 
   • 2018-09-08 och 09-09. Arbetsdagar för att fortsätta underhållet av Navet och tomten. Vi började bygga på ett utekök. Ordnade fram vatten från den återfunna brunnen, röjde vägkanter m.m.
   • 2018-09-23: Upplev Kilsbergskanten (UKK) >>>Läs mer 
   • 2018-10-13 vandrade vi i Kilsbergskanten. Vi besökte Borgaresjön, Trollkarlen och Borgaresjö skans, en fornborg med fin utsikt över Närke.
   • 2018-10-27: Arbetsdag i Navet avslutad med information om humleodling samt provning av alkoholfria ölsorter.
   • 2018-11-10 och 2018-11-18: Tapetdagar. >>>Läs mer.
   • Tisdag 2018-11-20 kl 18.00 i Navet: Utbildningsdag i hjärt-lungräddning. 
   • Söndag 2018-12-02 kl 15.00 i Navet: Täljdag. Vi sysslade med snideri under ledning av Lars Pettersson från Länsmuséet. >>>Läs mer
   • Hela 2018: Integrationsprojekt i Vekhyttan. Ordna fotbollsplan och utegym? Detta projekt är avslutat utan positivt resultat.

Kilsbergskantens Nav (Lekhyttans gamla skola). Föreningen är numera ägare av Lekhyttans gamla skola, en fin men ganska förfallen gammal skolbyggnad. Målet är att få en egen bygdegård. Vi renoverar byggnaden med ideella krafter i social gemenskap. En spännande, utmanande resa.
Vägbeskrivning till Navet: Från Örebro/Stockholm: Ta buss 500 och gå av på hållplatsen Lekhyttan. Nedanför Q-star macken finns väg mot Lekforsen, efter 200 m kommer Navet på vänster sida. Geokoder: 59.25268311015149 /14.81976234597164.
>>>Läs mer om Navet.

Varmt välkommen att delta i våra aktiviteter i Kilsbergskanten! Du behöver inte vara medlem, men du får gärna stödja föreningens arbete genom att bli medlem. Detaljerad info om aktiviteterna finns i kalendern nedan. Där ser du också aktiviteter som arrangeras av föreningens medlemmar.

Har du tips på en aktivitet? Skicka in det till webb-administratören! Vi lägger ut aktiviteteter som arrangeras av medlemmar i föreningen, som privat, förening eller företag och som arrangeras i Kilsbergskanten med omnejd.

Kalender