I Kilsbergskanten finns aktiviteter för alla intressen

Aktuella aktiviteter: 

Upplev Kilsbergskanten (UKK) återkommer i september 2018.
Vandringar i Kilsbergsnaturen 2018 

Årets vandringar (2018)

 • 2018-05-05: Vandring i Mårtenstorp. Mer info så småningom. Karta över Mårtenstorp
 • 2018-06-17 (Preliminärt datum): Vandring i Kilsbergskanten
 • September/oktober 2018: Vandring i Kilsbergskanten
 • Hösten 2018: Vattenexkursion i Vekhyttan

Tidigare vandringar:

 • 2017-10-21 inventerade vi förekomsten av bäcköring i bäcken i Norra Vissboda. Vi har anledning att misstänka att predatorer varit framme. Utter, mink och häger har synts längs bäcken. Vi fann dock att det finns öring kvar i bäcken om än i mindre antal än tidigare år.  >>>Läs mer
 • 2017-06-04 vandrade vi längs Lillån i Ribbohyttan-Vekhyttan och såg på rester från forna tider. Längs leden finns rester efter 5 hyttor, åtminstone 3 kraftverk, såg, kvarn m.m. >>>Läs mer om vandringen
 • 2017-05-07 ordnades en exkursion längs Lekhytteån. Under ledning av Johan Törnblom studerade vi livet i vattnet.  >>>Läs mer
 • Vårvandringen 2016. >>Läs om vandringen
 • Höstvandringen 2015. >>Läs om vandringen
Arbetsdagar 2018
 • Första arbetsdagen var 2018-04-05 då vi förberedde Navet för fotoutställningen 14-15/4. >>>Läs mer om Navet.
 • 2018-04-22 (preliminärt datum) Arbetsdag vid Navet i Lekhyttan. Vi ska röja på tomten samt försöka lokalisera den övertäckta brunnen.
 • Under året ytterligare arbetsdagar för att fortsätta underhållet av Navet och tomten.
Andra aktiviteter 2018
 • 2018-04-14 och 04-15. Konstrunda i Lekeberg. Vi har utställning av Foto i Navet kl 10-17.  >>>Läs mer
 • 2018-06-03: Näseldag med bildvisning.
 • 2018-06-30 och 07-01: Lekebergsrundan. Då kommer vi att anordna loppis i Navet. Den som är intresserad av att själv delta med loppis kan kontakta Hedvig Mott-Törnblom.
 • Ny Sigge Stark-dag.
 • Skoldag. Föreningens lokal, ”Navet”, är Lekhyttans gamla skola. Skolverksamheten lades ned 1951. Vi tänker bjuda in några av dagens skolbarn samt några gamla elever från Lekhyttans skola för att berätta om hur det var att gå i skolan för 70 år sedan.
 • Senhöst: Gästabud med invigning av kaminen.
 • Hela 2018: Integrationsprojekt i Vekhyttan. Ordna fotbollsplan och utegym?

Kilsbergskantens Nav (Lekhyttans gamla skola). Föreningen är numera ägare av Lekhyttans gamla skola, en fin men ganska förfallen gammal skolbyggnad. Målet är att få en egen bygdegård. Vi renoverar byggnaden med ideella krafter i social gemenskap. En spännande, utmanande resa.
Vägbeskrivning till Navet: Från Örebro/Stockholm: Ta buss 500 och gå av på hållplatsen Lekhyttan. Nedanför Q-star macken finns väg mot Lekforsen, efter 200 m kommer Navet på vänster sida. Geokoder: 59.25268311015149 /14.81976234597164.
>>>Läs mer om Navet.

Varmt välkommen att delta i våra aktiviteter i Kilsbergskanten! Du behöver inte vara medlem, men du får gärna stödja föreningens arbete genom att bli medlem. Detaljerad info om aktiviteterna finns i kalendern nedan. Där ser du också aktiviteter som arrangeras av föreningens medlemmar.

Har du tips på en aktivitet? Skicka in det till webb-administratören! Vi lägger ut aktiviteteter som arrangeras av medlemmar i föreningen, som privat, förening eller företag och som arrangeras i Kilsbergskanten med omnejd.

Kalender