Hotad natur i Kilsbergskanten

Ett vintrigt Ribbohyttan i morgonsol. Planerade vindkraftverk kommer att dominera horisonten (se fotomontage nedan).

Naturen i  Sverige står konstant inför olika hot. Mycket av det som vi uppfattar som vackert har försvunnit. T.ex. finns numera endast bråkdelar kvar av forna tiders blomsterängar. Antingen är de upplöjda till åkrar eller har fått växa igen, eller planterats, med skog. Skogen, å andra sidan, avverkas flitigt så att vi nu, i stort sett, helt saknar urskog i landet. Man kan knappast gå 15 minuter rakt fram i någon skog utan att hamna på ett hygge eller i svårgenomtränglig ungskog. Kilsbergskanten är på intet sätt förskonat från dessa problem men här finns, trots allt, en hel del vacker natur kvar. Nu tillkommer dock ytterligare ett hot; vindkraft. Stena Renewable AB har sedan tidigare ett tillstånd att uppföra 16 vindkraftverk på höjderna strax söder om Storsjön. Redan detta ledde till tämligen massiva protester från lokalbefolkning och föreningar men det enda resultatet tycks ha varit att antalet vindsnurror minskades från initialt begärda 25 till nu beslutade 16. Tillståndet gäller för anläggningar med en maxhöjd på 185 meter (den högsta punkt som rotorbladens spetsar passerar). Nu kommer Stena med en ansökan om att få öka maxhöjden på snurrorna till 250 meter. Se Stenas informationsskrift. Styrelsen för Föreningen Kilsbergskanten finner hela vindkraftsprojektet mycket olyckligt och det blir naturligtvis inte mer tilltalande av den föreslagna, mycket kraftiga, ökningen av höjden. Vi har inte gjort någon inventering av medlemmarnas åsikter i frågan så här presenteras styrelsen inställning.

 

Föreslagna placeringar av 16 vindkraftverk i Kilsbergen
På kartan redovisas var vindsnurrorna kommer att stå (Stena har rätt att ändra placeringarna upp till 100 m). Notera att både Bergslagsleden och Tio sjöars led går mycket nära flera snurror. På ett ställe går Bergslagsleden endast c:a 50 meter från platsen för en planerad snurra. Om den inte ändras, torde det, förutom störd naturupplevelse, innebära viss risk för att passerande skidåkare träffas av isbitar från vingarna vintertid. Finns planer på att ändra Bergslagsledens dragning?

Mycket av besöksnäringen i Kilsbergen handlar just om friluftsliv och naturupplevelser. Vindkraftparken kommer att tydligt minska områdets attraktionskraft i dessa avseenden.

Bergen som snurrorna ska stå på är 200-220 meter höga vartill alltså kommer 250 meter vindkraftverk, sammanlagt 450-470 meter över havet. Detta ska jämföras med södra Kilsbergens högsta punkt på 281 meter på Kungshall. Det innebär att vindsnurrorna blir synliga vida omkring. Närkeslättens berömda fond; ”Blå bergen” kommer att skadas allvarligt.

Läs en mer allmän diskussion om Sveriges framtida energiförsörjning.

Bilder från Kilsbergen
Här kommer nu en samling bilder från Kilsbergen (foto: Per Arneborn). Först ett par jämförande bilder utan och med (fotomontage) vindkraftverk. Klicka på bilderna för att se dem i helskärmsläge.

Nedanstående bild är tagen från väg 204 mellan  Fjugesta och Gropen (vid Hässleby). Horisonten kommer att domineras av vindsnurror.

Så här (se nedan) kommer det nämligen att se ut om planerna på 250 meter höga vindkraftverk blir verklighet. Utsikt från samma ställe som bilden ovan.

Och så här skulle bilden på ett vintrigt Ribbohyttan ovan se ut om vindkraftplanerna realiseras. Till vänster, strax utanför bilden, kommer det då att stå en ännu högre snurra.

Ytterligare bilder från Kilsbergen
Om de föreslagna vindsnurrorna hade funnits då nedanstående fotografier togs så hade de sannolikt synts mycket tydligt, stundtals helt dominerat, bilderna, om inte annat anges. Notera att många av bilderna är tagna kilometervis från den planerade vindkraftparken.

Nedanstående foto är taget från Magria ovan Knista kyrka. Vindsnurrorna bör komma att synas till vänster i bilden över horisontens skimrande ”Blå berg”

Här ånyo en bild från Ribbohyttan. Denna gång i höstfärger.
Och här Ribbohyttan ur en annan vinkel.
Åter igen en vinterbild från Ribbohyttan.
En sångsvan seglar på Stora Rävtjärns blanka vatten. Om fotografen återvänder till platsen om några år riskerar han att ha ett vindkraftverk strax bakom ryggen.

På Gettjärn nedan simmar tre smålommar. Om vindkraftparken blir verklighet så kommer himlen ovan Gettjärn att helt domineras av vindkraftverk.

Vid Gettjärn ligger också ett litet biotopskydd, till vänster här i bilden.
Här ligger Kinkhyttan i vinterskrud. Trots ganska lågt läge och höga berg emellan så finns risk att man kan komma att skymta snurror i bakgrunden.
Ånyo en bild från Kinkhyttan, nu i sommarskrud.
Lomtjärnen i Råmossens naturreservat.
Lilla Trehörningen.
Kviddsjön. En av snurrorna planeras ligga uppe på berget till höger i bilden.
Den lilla byn Gryt ligger idylliskt vid Sörgryten.
Gällen vid Gällbergets naturreservat.
Utsikt från Kungshall ovan Norra Vissboda.
Träntjärn strax söder om Ribbohyttan. Här finns det bäver.
En liten tjärn utan namn på kartan. Den ligger intill Sultaborren norr om Gryt.
Storsjön.
Storsjön.
Storsjön i morgonljus.Vindkraftverken kan inte bara komma att synas högt över horisonten utan också spegla sig i vattnet stilla dagar.
Stormossen vid Farbrorstorp.
Stenkulla vid Letstigen.
Stora Sirsjön.
Det är inte bara Fagertärn i Tiveden som har röda näckrosor. Här finns de i Skogslången i Kilsbergen. Lyft blicken och du ser vindsnurror om några år?
Sixtorp är ett populärt utflyktsmål. Hör passerar Bergslagsleden efter att strax innan ha slingrat sig förbi platserna för de planerade vindkraftverken.
Övratorp intill Letstigen i skymningsljus.
Här passerar Bergslagsleden Nybergets biotopskydd. I framtiden kan vi bli beroende av dimma, som på denna bild, för att slippa se snurrorna

 

Hitta hit

Du kan ta dig till Kilsbergskanten med t.ex. tåg, buss, bil, häst, kanot eller cykel.

Buss: 504 till Lekhyttan, 513 kör längs Kilsbergskanten, hoppa av på lämpligt ställe. Ta eventuellt cykeln med på bussen!

Tåg: Åk tåg till Örebro resecentrum där anslutande bussar går ifrån.

Karta, se Google Maps Om du inte använder denna länk; gå in på Google Maps och skriv Kilsbergskanten i sökrutan.