Företagsgruppen

Företagsgruppen är för närvarande inaktiv men kan lätt aktiveras om intresse för detta finns. Gruppen är ett öppet nätverk för oss företagare i Kilsbergskanten. Nätverket har skapats mycket tack vare LEADER-projektet Utveckla Kilsbergskanten 2010-2012 och bygger i fortsättningen på egna initiativ och engagemang från oss företagare. Vi vill samarbeta om t.ex. små och/eller stora evenemang, projekt, resursdelning och att hänvisa till varandra. Vad vi samarbetar om beror på oss. Vi tror att samarbete ökar kraften hos företagen att kunna fortsätta, växa och utvecklas.

Hållbar besöksnäring

Vi vill utveckla samarbete kring en hållbar besöksnäring i Kilsbergskanten, med t.ex. bussresor, paketlösningar, guidade naturupplevelser m.m. Vi är vaksamma på att besöken ska vara varsamma mot naturen och människorna i området och att besöken inte ska bli för stor belastning på vägar, natur och djur.

Resursdelning

I stort sett alla aktiva företag måste någon gång skriva ut informationsmaterial, visa en presentation med projektor m.m. Alla apparater ett företag måste ha blir till slut många och dyra. En idé är då att dela på resurser. I viss mån sker det redan, men det går att utveckla.

Kunskap

Seminarieserien Företag på landsbygden som gick under projektet Utveckla Kilsbergskanten under 2012 var mycket populär och lyckad. Därför har vi pratat om att det vore intressant att fortsätta utveckla våra kunskaper inom olika områden som kan vara bra, intressanta och nyttiga för småföretagare på landsbygden.

Intressant? Hör av dig till kontaktpersonen eller direkt till det företag som du vill samarbeta med!

Kontaktperson:
Frida Lenzer, Vekhyttan

 

Finansiering

Upprustningen av Navet finansieras med Leadermedel samt bidrag från Lekebergs sparbank och Stena Renewable.

Hitta hit

Du kan ta dig till Kilsbergskanten med t.ex. tåg, buss, bil, häst, kanot eller cykel.

Buss: Till Lekhyttan. Se Länstrafikens hemsida för turer.Ta eventuellt cykeln med på bussen (om länstrafiken så tillåter)!

Tåg: Åk tåg till Örebro resecentrum varifrån anslutande bussar går.

Karta, se Google Maps Om du inte använder denna länk; gå in på Google Maps och skriv Kilsbergskanten i sökrutan.